Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Gruźlica i Chorób Płuc
08.00 - 14.30
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.10 - 10.00
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.05 - 20.00
II.Marciniak Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
Alergologia
10.00 - 14.00
II.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
08.00 - 14.30
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
Alergologia
14.00 - 18.00
II.Grycmacher-Lapko Violetta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia
08.00 - 12.00
II.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
Gruźlica i Chorób Płuc
12.00 - 13.00
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
08.00 - 12.00
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
Alergologia
12.15 - 13.45
II.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
II.POZ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Alergologia
08.00 - 12.00
II.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Alergologia
10.00 - 14.00
II.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Alergologia
12.15 - 13.45
II.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Alergologia
14.00 - 18.00
II.Grycmacher-Lapko Violetta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Gruźlica i Chorób Płuc
08.00 - 14.30
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.10 - 10.00
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
08.00 - 14.30
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
08.00 - 12.00
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Gruźlica i Chorób Płuc
12.00 - 13.00
II.Rogozińska Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Gruźlica i Chorób Płuc
15.05 - 20.00
II.Marciniak Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje