PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Położnictwo i Ginekologia07.00 - 11.30
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Diabetologia08.00 - 12.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Okulistyka08.00 - 12.00
IV.Drabczyk Paweł
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka07.00 - 07.30
IV.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia07.00 - 11.45
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia09.00 - 13.00
IV.Szczepaniec Mariusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia11.30 - 18.00
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc13.00 - 15.00
IV.Mysiorski Grzegorz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

18.00 - 20.00
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Okulistyka14.00 - 18.00
IV.Grygorowicz Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia15.15 - 20.00
IV.Rynio Ewa
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
Gruźlica i Chorób Płuc08.00 - 14.00
IV.Mysiorski Grzegorz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

13.40 - 14.59
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia08.00 - 15.20
IV.Pastuszek Andrzej
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

12.00 - 15.00
IV.Pastuszek Andrzej
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia09.00 - 13.00
IV.Micianiec Regina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Diabetologia10.00 - 14.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia11.30 - 15.30
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka13.00 - 18.00
IV.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 16.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia14.00 - 18.00
IV.Kuta Włodzimierz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia15.00 - 20.00
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia08.00 - 12.00
IV.Kuta Włodzimierz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Okulistyka08.30 - 15.30
IV.Grygorowicz Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia11.30 - 18.00
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc13.00 - 20.00
IV.Mysiorski Grzegorz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

13.40 - 14.59
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia15.00 - 20.00
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc08.00 - 12.00
IV.Mysiorski Grzegorz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka11.00 - 12.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia11.30 - 15.30
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Diabetologia14.00 - 18.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia14.00 - 18.00
IV.Marcinkiewicz Beata
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia15.15 - 20.00
IV.Rynio Ewa
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Diabetologia12.00 - 15.00
IV.Jankowska Adrianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka13.00 - 14.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia14.00 - 18.00
IV.Micianiec Regina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia14.00 - 18.00
IV.Kuta Włodzimierz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Lekarska Ambulatoryjna Opieka19.30 - 20.00
IV.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Alergologia07.00 - 11.45
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Alergologia15.00 - 20.00
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia15.00 - 20.00
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Wtorek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
09.00 - 10.00
Otolaryngologia09.00 - 13.00
IV.Micianiec Regina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Otolaryngologia14.00 - 18.00
IV.Micianiec Regina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
Otolaryngologia15.15 - 20.00
IV.Rynio Ewa
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia15.15 - 20.00
IV.Rynio Ewa
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Diabetologia08.00 - 12.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Diabetologia10.00 - 14.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Diabetologia12.00 - 15.00
IV.Jankowska Adrianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Diabetologia14.00 - 18.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Środa

Czwartek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Okulistyka08.30 - 15.30
IV.Grygorowicz Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Okulistyka08.00 - 12.00
IV.Drabczyk Paweł
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Okulistyka14.00 - 18.00
IV.Grygorowicz Anna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Wtorek

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Dermatologia i Wenerologia08.00 - 15.20
IV.Pastuszek Andrzej
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

12.00 - 15.00
IV.Pastuszek Andrzej
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
Dermatologia i Wenerologia09.00 - 13.00
IV.Szczepaniec Mariusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Dermatologia i Wenerologia14.00 - 18.00
IV.Marcinkiewicz Beata
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Położnictwo i Ginekologia07.00 - 11.30
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Położnictwo i Ginekologia11.30 - 15.30
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia11.30 - 18.00
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia11.30 - 15.30
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia11.30 - 18.00
IV.Bielewicz Janusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Gruźlica i Chorób Płuc08.00 - 14.00
IV.Mysiorski Grzegorz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

13.40 - 14.59
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc08.00 - 12.00
IV.Mysiorski Grzegorz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Gruźlica i Chorób Płuc13.00 - 20.00
IV.Mysiorski Grzegorz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

13.40 - 14.59
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc13.00 - 15.00
IV.Mysiorski Grzegorz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Gruźlica i Chorób Płuc18.00 - 20.00
IV.Bajerowicz Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Neurologia08.00 - 12.00
IV.Kuta Włodzimierz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Neurologia14.00 - 18.00
IV.Kuta Włodzimierz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia14.00 - 18.00
IV.Kuta Włodzimierz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Lekarska Ambulatoryjna Opieka07.00 - 07.30
IV.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Lekarska Ambulatoryjna Opieka11.00 - 12.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Lekarska Ambulatoryjna Opieka13.00 - 18.00
IV.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 16.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka13.00 - 14.00
IV.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Lekarska Ambulatoryjna Opieka19.30 - 20.00
IV.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje