Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Urologia
07.00 - 12.00
I.Pisarski Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia
07.30 - 09.30
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 20.00
I.Pudło Artur
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia
07.30 - 11.30
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.00 - 11.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia
08.00 - 12.00
I.Żmudziński Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

09.00 - 12.00
I.Kirczuk Aurelia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

14.15 - 19.00
I.Wójcik-Machońska Maria
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Neurologia
08.30 - 10.30
I.Aleksandrzak-Łukowska Ewa
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.00 - 15.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 20.00
I.Wańkowicz Paweł
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
09.00 - 13.00
I.Prątnicka Halina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.30 - 14.30
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 20.00
I.Kamiński Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia
09.00 - 15.00
I.Szczepaniec Mariusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
13.00 - 18.00
I.Sorówka Hanna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia
13.10 - 20.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna
14.30 - 18.30
I.Królikowski Anatol
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Diabetologia
16.00 - 20.00
I.Kałużna-Cieciora
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia
07.30 - 11.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.45 - 14.15
I.Hasiuk Józef
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

14.30 - 17.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia
08.00 - 13.00
I.Kubińska Mirosława
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 19.00
I.Kwiatek Monika
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 20.00
I.Adamczyk Lidia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Diabetologia
08.30 - 12.30
I.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.30 - 12.30
I.Jankowska Adrianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia
09.00 - 13.00
I.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna
14.15 - 20.00
I.Czerwiński Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
16.00 - 18.00
I.Swornowska Irena
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 19.00
I.Kamiński Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia
07.00 - 11.00
I.Pudło Artur
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna
08.00 - 12.00
I.Królikowski Anatol
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.00 - 14.00
I.Czerwiński Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Dermatologia i Wenerologia
08.30 - 12.30
I.Górny Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
10.00 - 14.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia
13.10 - 16.10
I.Kirczuk Aurelia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia
14.00 - 16.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia
14.00 - 18.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Urologia
16.00 - 20.00
I.Archimowicz Sławomir
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia
16.00 - 20.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia
07.00 - 11.30
I.Nowicki Antoni
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 19.00
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia
07.00 - 15.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 19.00
I.Kwiatek Monika
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia
07.30 - 11.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.45 - 14.15
I.Hasiuk Józef
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia
07.30 - 12.00
I.Wójcik-Machońska Maria
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

13.00 - 17.00
I.Żmudziński Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna
08.00 - 13.00
I.Grączewski Jerzy
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 20.00
I.Al Amawi Tariq
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Gruźlica i Chorób Płuc
09.00 - 13.00
I.Prątnicka Halina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 20.00
I.Swornowska Irena
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
13.00 - 17.00
I.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia
13.45 - 18.00
I.Płońska-Zielińska Nelly
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Diabetologia
14.00 - 19.00
I.Świder Małgorzata
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Urologia
14.00 - 20.00
I.Pisarski Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia
07.30 - 09.30
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia
07.30 - 11.30
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

12.00 - 15.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia
08.00 - 13.00
I.Kubińska Mirosława
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 20.00
I.Adamczyk Lidia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Gruźlica i Chorób Płuc
11.00 - 14.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia
11.30 - 13.15
I.Górny Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia
14.00 - 18.00
I.Grycmacher-Lapko Violetta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
13.00 - 14.00
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
13.00 - 18.00
I.Sorówka Hanna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna
13.00 - 17.00
I.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Neurologia
07.30 - 11.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia
07.30 - 11.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia
07.30 - 11.30
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
Neurologia
08.30 - 10.30
I.Aleksandrzak-Łukowska Ewa
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Neurologia
11.00 - 15.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia
11.45 - 14.15
I.Hasiuk Józef
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

14.30 - 17.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia
11.45 - 14.15
I.Hasiuk Józef
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
12.00 - 13.00
Neurologia
12.00 - 15.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Neurologia
14.00 - 18.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Neurologia
16.00 - 20.00
I.Wańkowicz Paweł
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna
08.00 - 18.00
I.POZ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Alergologia
07.30 - 11.30
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.00 - 11.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Alergologia
09.00 - 13.00
I.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Alergologia
14.00 - 16.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia
14.00 - 18.00
I.Grycmacher-Lapko Violetta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Otolaryngologia
07.30 - 12.00
I.Wójcik-Machońska Maria
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
Otolaryngologia
08.00 - 12.00
I.Żmudziński Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

09.00 - 12.00
I.Kirczuk Aurelia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Otolaryngologia
13.10 - 16.10
I.Kirczuk Aurelia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia
13.00 - 17.00
I.Żmudziński Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
Otolaryngologia
14.15 - 19.00
I.Wójcik-Machońska Maria
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Diabetologia
08.30 - 12.30
I.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.30 - 12.30
I.Jankowska Adrianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Diabetologia
14.00 - 19.00
I.Świder Małgorzata
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Diabetologia
16.00 - 20.00
I.Kałużna-Cieciora
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Dermatologia i Wenerologia
08.30 - 12.30
I.Górny Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
Dermatologia i Wenerologia
09.00 - 15.00
I.Szczepaniec Mariusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Dermatologia i Wenerologia
11.30 - 13.15
I.Górny Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Dermatologia i Wenerologia
13.45 - 18.00
I.Płońska-Zielińska Nelly
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Położnictwo i Ginekologia
07.00 - 15.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
Położnictwo i Ginekologia
08.00 - 13.00
I.Kubińska Mirosława
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia
08.00 - 13.00
I.Kubińska Mirosława
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Położnictwo i Ginekologia
13.10 - 20.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Położnictwo i Ginekologia
15.00 - 19.00
I.Kwiatek Monika
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 20.00
I.Adamczyk Lidia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia
15.00 - 19.00
I.Kwiatek Monika
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia
15.00 - 20.00
I.Adamczyk Lidia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
Położnictwo i Ginekologia
16.00 - 20.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09.00 - 10.00
Gruźlica i Chorób Płuc
09.00 - 13.00
I.Prątnicka Halina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.30 - 14.30
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
09.00 - 13.00
I.Prątnicka Halina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
10.00 - 11.00
Gruźlica i Chorób Płuc
10.00 - 14.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
11.00 - 12.00
Gruźlica i Chorób Płuc
11.00 - 14.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Gruźlica i Chorób Płuc
16.00 - 20.00
I.Kamiński Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
16.00 - 18.00
I.Swornowska Irena
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 19.00
I.Kamiński Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc
16.00 - 20.00
I.Swornowska Irena
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Kardiologia
07.30 - 09.30
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia
07.00 - 11.00
I.Pudło Artur
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia
07.00 - 11.30
I.Nowicki Antoni
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia
07.30 - 09.30
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Kardiologia
15.00 - 19.00
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
Kardiologia
16.00 - 20.00
I.Pudło Artur
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Chirurgia Ogólna
08.00 - 12.00
I.Królikowski Anatol
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.00 - 14.00
I.Czerwiński Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna
08.00 - 13.00
I.Grączewski Jerzy
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Chirurgia Ogólna
14.30 - 18.30
I.Królikowski Anatol
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna
14.15 - 20.00
I.Czerwiński Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
Chirurgia Ogólna
15.00 - 20.00
I.Al Amawi Tariq
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
07.00 - 08.00
Urologia
07.00 - 12.00
I.Pisarski Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Urologia
14.00 - 20.00
I.Pisarski Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Urologia
16.00 - 20.00
I.Archimowicz Sławomir
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Środa

Czwartek