PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Urologia07.00 - 12.00
I.Pisarski Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia07.30 - 09.30
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 20.00
I.Pudło Artur
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia07.30 - 11.30
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.00 - 11.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia08.00 - 12.00
I.Żmudziński Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

09.00 - 12.00
I.Kirczuk Aurelia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

14.15 - 19.00
I.Wójcik-Machońska Maria
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Neurologia08.30 - 10.30
I.Aleksandrzak-Łukowska Ewa
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.00 - 15.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 20.00
I.Wańkowicz Paweł
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc09.00 - 13.00
I.Prątnicka Halina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.30 - 14.30
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 20.00
I.Kamiński Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia09.00 - 15.00
I.Szczepaniec Mariusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna13.00 - 18.00
I.Sorówka Hanna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia13.10 - 20.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna14.30 - 18.30
I.Królikowski Anatol
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Diabetologia16.00 - 20.00
I.Kałużna-Cieciora
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia07.30 - 11.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.45 - 14.15
I.Hasiuk Józef
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

14.30 - 17.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia08.00 - 13.00
I.Kubińska Mirosława
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 19.00
I.Kwiatek Monika
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 20.00
I.Adamczyk Lidia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Diabetologia08.30 - 12.30
I.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.30 - 12.30
I.Jankowska Adrianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia09.00 - 13.00
I.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna14.15 - 20.00
I.Czerwiński Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc16.00 - 18.00
I.Swornowska Irena
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 19.00
I.Kamiński Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia07.00 - 11.00
I.Pudło Artur
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna08.00 - 12.00
I.Królikowski Anatol
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.00 - 14.00
I.Czerwiński Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Dermatologia i Wenerologia08.30 - 12.30
I.Górny Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc10.00 - 14.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia13.10 - 16.10
I.Kirczuk Aurelia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia14.00 - 16.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia14.00 - 18.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Urologia16.00 - 20.00
I.Archimowicz Sławomir
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia16.00 - 20.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia07.00 - 11.30
I.Nowicki Antoni
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 19.00
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia07.00 - 15.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 19.00
I.Kwiatek Monika
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia07.30 - 11.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.45 - 14.15
I.Hasiuk Józef
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia07.30 - 12.00
I.Wójcik-Machońska Maria
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

13.00 - 17.00
I.Żmudziński Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna08.00 - 13.00
I.Grączewski Jerzy
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 20.00
I.Al Amawi Tariq
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Gruźlica i Chorób Płuc09.00 - 13.00
I.Prątnicka Halina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 20.00
I.Swornowska Irena
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna13.00 - 17.00
I.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia13.45 - 18.00
I.Płońska-Zielińska Nelly
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Diabetologia14.00 - 19.00
I.Świder Małgorzata
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Urologia14.00 - 20.00
I.Pisarski Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia07.30 - 09.30
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia07.30 - 11.30
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

12.00 - 15.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia08.00 - 13.00
I.Kubińska Mirosława
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 20.00
I.Adamczyk Lidia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Gruźlica i Chorób Płuc11.00 - 14.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Dermatologia i Wenerologia11.30 - 13.15
I.Górny Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia14.00 - 18.00
I.Grycmacher-Lapko Violetta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
13.00 - 14.00
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna13.00 - 18.00
I.Sorówka Hanna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna13.00 - 17.00
I.Szczurkowska Katarzyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Neurologia07.30 - 11.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia07.30 - 11.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia07.30 - 11.30
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
Neurologia08.30 - 10.30
I.Aleksandrzak-Łukowska Ewa
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Neurologia11.00 - 15.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia11.45 - 14.15
I.Hasiuk Józef
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

14.30 - 17.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Neurologia11.45 - 14.15
I.Hasiuk Józef
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
12.00 - 13.00
Neurologia12.00 - 15.00
I.Dębowska Aleksandra
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Neurologia14.00 - 18.00
I.Wódecka Aneta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Neurologia16.00 - 20.00
I.Wańkowicz Paweł
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
Podstawowa Opieka Zdrowotna08.00 - 18.00
I.POZ
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Alergologia07.30 - 11.30
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.00 - 11.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Alergologia09.00 - 13.00
I.Bachórska Julianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Alergologia14.00 - 16.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Alergologia14.00 - 18.00
I.Grycmacher-Lapko Violetta
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Otolaryngologia07.30 - 12.00
I.Wójcik-Machońska Maria
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
Otolaryngologia08.00 - 12.00
I.Żmudziński Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

09.00 - 12.00
I.Kirczuk Aurelia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Otolaryngologia13.10 - 16.10
I.Kirczuk Aurelia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Otolaryngologia13.00 - 17.00
I.Żmudziński Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
Otolaryngologia14.15 - 19.00
I.Wójcik-Machońska Maria
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Diabetologia08.30 - 12.30
I.Gural Jadwiga
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.30 - 12.30
I.Jankowska Adrianna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Diabetologia14.00 - 19.00
I.Świder Małgorzata
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Diabetologia16.00 - 20.00
I.Kałużna-Cieciora
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Dermatologia i Wenerologia08.30 - 12.30
I.Górny Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
Dermatologia i Wenerologia09.00 - 15.00
I.Szczepaniec Mariusz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Dermatologia i Wenerologia11.30 - 13.15
I.Górny Aleksander
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Dermatologia i Wenerologia13.45 - 18.00
I.Płońska-Zielińska Nelly
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Położnictwo i Ginekologia07.00 - 15.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
Położnictwo i Ginekologia08.00 - 13.00
I.Kubińska Mirosława
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia08.00 - 13.00
I.Kubińska Mirosława
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Położnictwo i Ginekologia13.10 - 20.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Położnictwo i Ginekologia15.00 - 19.00
I.Kwiatek Monika
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

15.00 - 20.00
I.Adamczyk Lidia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia15.00 - 19.00
I.Kwiatek Monika
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Położnictwo i Ginekologia15.00 - 20.00
I.Adamczyk Lidia
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
Położnictwo i Ginekologia16.00 - 20.00
I.Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
09.00 - 10.00
Gruźlica i Chorób Płuc09.00 - 13.00
I.Prątnicka Halina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

11.30 - 14.30
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc09.00 - 13.00
I.Prątnicka Halina
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
10.00 - 11.00
Gruźlica i Chorób Płuc10.00 - 14.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
11.00 - 12.00
Gruźlica i Chorób Płuc11.00 - 14.00
I.Rylski Maciej Leonard
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Gruźlica i Chorób Płuc16.00 - 20.00
I.Kamiński Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc16.00 - 18.00
I.Swornowska Irena
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

16.00 - 19.00
I.Kamiński Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Gruźlica i Chorób Płuc16.00 - 20.00
I.Swornowska Irena
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Kardiologia07.30 - 09.30
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia07.00 - 11.00
I.Pudło Artur
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia07.00 - 11.30
I.Nowicki Antoni
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Kardiologia07.30 - 09.30
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Kardiologia15.00 - 19.00
I.Urbanik Tomasz
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
Kardiologia16.00 - 20.00
I.Pudło Artur
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Środa

Czwartek

Piątek

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.00 - 09.00
Chirurgia Ogólna08.00 - 12.00
I.Królikowski Anatol
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112

08.00 - 14.00
I.Czerwiński Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna08.00 - 13.00
I.Grączewski Jerzy
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Chirurgia Ogólna14.30 - 18.30
I.Królikowski Anatol
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
Chirurgia Ogólna14.15 - 20.00
I.Czerwiński Piotr
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
Chirurgia Ogólna15.00 - 20.00
I.Al Amawi Tariq
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
07.00 - 08.00
Urologia07.00 - 12.00
I.Pisarski Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Urologia14.00 - 20.00
I.Pisarski Marek
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Urologia16.00 - 20.00
I.Archimowicz Sławomir
Budynek I, Piętro II, Gabinet 112
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Kliknij na nazwę przychodni, aby uzyskać dodatkowe informacje

Poniedziałek

Środa

Czwartek