• W Polsce grypa występuje najczęściej w okresie od listopada do marca. Najlepiej zaszczepić się jesienią przed okresem epidemiologicznym. Wrzesień – październik są tu najlepszym terminem.
  • ul. 3 Maja 25-27, Nr 112
  • Poniedziałek, Środa, Piątek